Jak afazja wpływa na mowę i funkcje poznawcze u osób z tą chorobą?

Afazja to zaburzenie językowe, które może wpływać na mowę i funkcje poznawcze. Występuje, gdy dochodzi do uszkodzenia części mózgu, które są zaangażowane w język. Afazja może być spowodowana udarem, urazowym uszkodzeniem mózgu lub innymi schorzeniami neurologicznymi. Może również rozwijać się stopniowo u osób z chorobą Alzheimera lub innym rodzajem demencji.

Istnieją trzy rodzaje afazji: afazja Broki, afazja Wernickego i afazja globalna. Objawy różnią się w zależności od rodzaju, który masz. Osoby z afazją Broki mogą mówić powoli i bez refleksji, podczas gdy osoby z afazją Wernickego mogą mówić płynnie, ale używać słów, które nie mają sensu razem lub mają problem ze zrozumieniem tego, co

Czym dokładnie jest afazja?

Afazja to zaburzenie językowe, które może utrudniać ludziom wyrażanie siebie. Istnieje wiele różnych rodzajów afazji, które mogą wpływać na ludzi na różne sposoby. Niektórzy ludzie mogą mieć trudności ze zrozumieniem słów lub zdań. Inni mogą mieć trudności w używaniu słów do wyrażania swoich myśli i pomysłów. Jeszcze inni mogą mówić płynnie, ale nie mogą zrozumieć, co mówią inni. Terapia mowy to jeden ze sposobów leczenia afazji i innych zaburzeń językowych. Może pomóc poprawić zdolność osoby do mówienia, czytania, pisania i rozumienia języka.

Objawy i przyczyny afazji

Jak wspominaliśmy powyżej, afazja to upośledzenie języka, którego nie można przypisać ubytkowi słuchu lub innym przyczynom fizycznym. Istnieje wiele rodzajów afazji, ale można je ogólnie podzielić na dwie kategorie: afazja ekspresyjna i afazja receptywna. Afazja ekspresyjna występuje wtedy, gdy ktoś ma trudności z wypowiadaniem się, ponieważ nie może znaleźć właściwych słów lub jego mowa jest niezrozumiała z powodu niewyraźnych słów lub odwróconych sylab. Afazja receptywna występuje, gdy ktoś ma trudności ze zrozumieniem tego, co mówią inni, ponieważ trudno jest mu przetworzyć to, co słyszy (np. rozumienie pewnych dźwięków).

Rozpoznanie afazji dokonuje się na podstawie oceny mowy. Specjalista poprosi pacjenta o powtórzenie zdań i słów w celu sprawdzenia rozumienia języka mówionego. Fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi są w stanie pomóc w rehabilitacji afazji. Będą pracować z pacjentem, aby poprawić jego umiejętności komunikacyjne, koordynację i równowagę. Zapewniają również leczenie trudności w połykaniu oraz terapię mowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *